samarbeten

De musiker och textförfattare som jag för närvarande har ynnesten att få arbeta tillsammans med är Claes von Heijne, Erik Fridell, Tim Norell, Tony Thorén, Adrian Modiggård, Staffan Hellstrand, Monica Nielsen och Jan ”Bumba” Lindqvist.
Som dramatiker och skådespelare är jag tacksam för samarbetet med Thomas Segerström och Tintin Anderzon.

Jag har under åren haft förmånen att samarbeta med några av landets främsta fotografer såsom Cato Lein, Jeanette Hägglund, Ewa Rudling, Johan Strengberg, Erik Rothman och Ewa-Marie Johansson.
För den grafiska formen till några av mina affischer har kreerats av Pär Wickholm och hans kollegor på Wickholms Formavd.

Denna hemsida har formgivits av Jonas Rahm – illustratör och formgivare – som även formgivit flera av mina affischer. www.mrdab.se

Referenser
Johan Hedenberg, Skådespelare
johanhedenberg@hotmail.se
Telefon 070-792 30 82

Ulf Hansson Regissör
uffe.tv@telia.com
Telefon 070-718 13 38